PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO THẮNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STKC-00361 Tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh tiểu họcLê Phương LiênSách tham khảo Trong kho
STKC-00360 Tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh tiểu họcLê Phương LiênSách tham khảo Trong kho
STKC-00359 Tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh tiểu họcLê Phương LiênSách tham khảo Trong kho
TKNV-00410 Những bài làm văn mẫu 5.T2Trần Thị ThìnSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00409 Những bài làm văn mẫu 5.T2Trần Thị ThìnSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00408 Những bài làm văn mẫu 5.T2Trần Thị ThìnSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00407 Những bài làm văn mẫu 5.T1Trần Thị ThìnSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00406 Những bài làm văn mẫu 5.T1Trần Thị ThìnSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00405 Những bài làm văn mẫu 5.T1Trần Thị ThìnSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00404 Giúp em giỏi từ và câu 5.T1Phạm Thị Như QuỳnhSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00403 Giúp em giỏi từ và câu 5.T1Phạm Thị Như QuỳnhSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00402 Giúp em giỏi từ và câu 5.T1Phạm Thị Như QuỳnhSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00401 Giúp em giỏi từ và câu 5.T1Phạm Thị Như QuỳnhSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00400 Vui học Văn học dân gian Lê Phương LiênSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00399 Vui học Văn học dân gian Lê Phương LiênSách tham khảo văn Trong kho
12345678910...