PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO THẮNG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo thống kê đội ngũ năm 2012 14/11/2012 [HyperLink19]
2 Đăng kí Sổ phổ cập Tiểu học năm học 2012 - 2013 13/11/2012 [HyperLink19]
3 Danh sách học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2012 - 2013 07/11/2012 [HyperLink19]
4 Kết quả KTĐK giữa kì I năm học 2012 - 2013 07/11/2012 [HyperLink19]
5 Danh sách thi GV dự tập huấn lái xe an toàn tại sân vận động Huyện 26/10/2012 [HyperLink19]
6 Báo cáo chất lượng công chức năm 2012 17/10/2012 [HyperLink19]
7 Biên bản + báo cáo Phổ cập năm học 2012 - 2013 24/9/2012 [HyperLink19]
8 Báo cáo danh sách học sinh tham gia BHYT năm học 2012 - 2013 24/9/2012 [HyperLink19]
9 Báo cáo danh sách học sinh phải PC - không phải PC năm học 2012 - 2013 24/9/2012 [HyperLink19]
10 Báo cáo kết quả giáo viên, học sinh thực hiện tháng ATGT năm học 2012 - 2013 26/9/2012 [HyperLink19]
11 Báo cáo kết quả giáo viên, học sinh tham gia BHYT năm học 2012 - 2013 23/9/2012 [HyperLink19]
12 Báo cáo kết quả KSCL đầu năm học 2012 - 2013 Tiểu học Vĩnh Tuy [HyperLink19]
13 Danh sách thi GVG năm học 2012 - 2013 Tiểu học Vĩnh Tuy 10/9/2012 [HyperLink19]
14 Báo cáo đầu năm học 2012 - 2013 Tiểu học Vĩnh Tuy [HyperLink19]
15 Báo cáo thành tích trường Tiểu học Vĩnh Tuy năm học 2011 - 2012 25/8/2012 [HyperLink19]
16 Báo cáo tổng hợp quy mô phát triển giáo dục và đội ngũ GV Tiểu học năm học 2012 - 2013 23/8/2012 [HyperLink19]
17 Kết quả xét lên lớp lần 2 17/8/2012 [HyperLink19]
18 Kết quả KT chất lượng HSG lớp 5 đợt 1 22/02/2012 [HyperLink19]
19 Hồ sơ nâng lương thường xuyên của đ/c Vũ Thị Mai - HP 12/12/2011 [HyperLink19]
20 Báo cáo kết quả HS Giỏi lớp 5 tháng 9+10 năm học 2011 - 2012 23/11/2011 [HyperLink19]
12