PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO THẮNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thu hoạch BDGV hè 2012. Vũ Thị Mai [HyperLink19]
2 Đề kiểm tra chất lượng HSG lớp 5 tháng 9/2012. Vũ Thị Mai [HyperLink19]
3 Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2012 - 2013 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
4 Đề KSCL đầu năm môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2012 - 2013 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
5 Đề KSCL đầu năm môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2012 - 2013 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
6 Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 4 năm học 2012 - 2013 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
7 Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 3 năm học 2012 - 2013 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
8 Đề KSCL đầu năm môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2012 - 2013 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
9 Đề KSCL đầu năm môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2012 - 2013 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
10 Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 2 năm học 2012 - 2013 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
11 Đề KTĐK lần 2 môn Toán lớp 4 năm học 2011-2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
12 Đề KTĐK lần 2 môn Toán lớp 3 năm học 2011-2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
13 Đề KTĐK lần 2 môn Toán lớp 2 năm học 2011-2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
14 Đề KTĐK lần 2 môn Toán lớp 1 năm học 2011-2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
15 Đề KTĐK lần 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2011-2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
16 Đề KTĐK lần 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2011-2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
17 Đề KTĐK lần 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2011-2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
18 Đề KTĐK cuối năm môn Tin học lớp 5 năm học 2011-2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
19 Đề KTĐK cuối năm môn Khoa học lớp 5 năm học 2011-2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
20 Đề KTĐK cuối năm môn Lịch sử & Địa lí lớp 4 năm học 2011-2012 Vũ Thị Mai [HyperLink19]
12345