TÔ HÒAI

TIỂU sử:
  • Tên thật Nguyễn Sen, sinh ngày 10/08/1920.
  • Xuất thân trong một gia đình làm thợ thủ công. Quê nội ở xã Kim An, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà đông; nhưng ông sinh ra và lớn lên ở quê ngọai là làng Nghĩa đô, phủ Hòai đức, tỉnh Hà đông (nay là huyện Từ liêm, Hà nội).
  • Bước vào tuổi thanh niên, ông phải làm nhiều nghề để kiếm sống: dạy trẻ, bán hàng, kế tóan hiệu buôn..., có khi thất nghiệp.
  • Năm 1938, ông tham gia tổ chức ái hữu thợ dệt, làm thư ký Ban trị sự Hội ái hữu thợ dệt Hà đông.
  • Năm 1943, gia nhập tổ chức Văn hóa cứu quốc, tham gia viết báo bí mật, tuyên truyền cách mạng, họat động liên tục đến Tổng khởi nghĩa.
  • Sau CMTT và những năm đầu kháng chiến chống Pháp, Tô Hòai làm báo Cứu quốc; đi với bộ đội trong nhiều chiến dịch ở Việt Bắc, Tây Bắc .
  • Năm 1950, về công tác ở Hội văn nghệ VN, nhiều năm là Thư ký tòa sọan Tạp chí văn nghệ.
  • Từ năm 1954 đến nay, Tô Hòai vừa tiếp tục sáng tác, vừa tham gia công tác lãnh đạo Hội nhà văn VN.
  • Tô Hòai viết đều, viết nhiều và sử dụng nhiều thể lọai văn xuôi. Năng lực quan sát và miêu tả tinh tường; vốn hiểu biết đời sống, phong tục các dân tộc khá phong phú; lối văn giàu hình ảnh và luôn biến đổi nhịp điệu; những tìm tòi sáng tạo về ngôn ngữ... có thể coi đó là những nét nổi bật trong sáng tác của Tô Hòai. Ông đặc biệt thành công ở mảng đề tài miền núi và tác phẩm cho thiếu nhi.
  • Bút danh: Mai Trang; Mắt Biển; Thái Yên; Vũ Ðột Kích; Hồng Hoa...

TÁC phẩm chính:

TRÍCH dẫn: